Utvärdering och presentationsmaterial 

26 sep 2023

Som kursdeltagare vill vi veta vad du tycker - vad är vi bra på - vad vi kan förbättra och om det finns något du saknar?