.


Aktuella utbildningar

"Om psykisk ohälsa hos barn och unga"

Fördjupad Digital Online-utbildning
27 september 09.00 - 16.00

Möt Piotr Wysota, Alexandra Persson och Lisbeth Pipping i en intressant utbildning - en utbildningsdag för personal inom socialtjänst, skola, LSS och familjehem

Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Målgrupp: Familjehem, skolpersonal, socialarbetare, LSS-personal m.fl.

09.10 - 12.00 Substansmissbruk och psykiatriska tillstånd
Substansmissbruk, ADHD, ångest, depression, personlighetssyndrom och självdestruktivitet

13.00 - 16.00 Svek, Mobbing, Revansch
Att växa upp med en utvecklingsstörd

Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och unga vuxna under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjänstens och sko­lans verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och överenskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården.

Lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.

Möt Piotr Wysota Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare. Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verk­sam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.

Möt Lisbeth Pipping som med egen erfarenhet av uppväxt av vanvård, misshandel och svält med en skolgång präglad av mobbning som ger verktyg för att andra barn inte ska råka illa ut. Lisbeth Pipping är författare, beteendevetare och föreläsare med egna erfarenhet av en tuff uppväxt. Hemma hos Lisbeth hade de inga lakan i sängarna, hon och hennes systrar var alltid smutsiga och hungriga och när de var sjuka blev de slagna. Lisbeth och hennes två småsystrar växte upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa men ingen stannade upp och reagerade. Idag föreläser Lisbeth Pipping om att våga se från barnets perspektiv och hur hon kom ur sin egna svåra barndom, starkare.

Möt Alexandra Persson Specialistsjuksköterska i psykiatri och skolsköterska har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öppen som slutenvårdspsykiatri, samt primärvård. Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framförallt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck. Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.