.


Aktuella utbildningar

"Psykisk ohälsa har många ansikten"

Kostnadsfri Digital Online-utbildning
28 mars 09.00 - 16.00

Möt Piotr Wysota, Alexandra Persson och Thomas Ardenfors i en intressant utbildning - en utbildningsdag för personal inom socialtjänst, skola, LSS och familjehem

Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Målgrupp: Familjehem, skolpersonal, socialarbetare, LSS-personal m.fl.

09.10 - 12.00 Suicidologi och psykiatriska tillstånd
Suicidologi och riskfaktorer vid neuropsykiatriska tillstånd, ångest, depression, personlighetssyndrom och självdestruktivitet.

13.00 - 16.00 Erfarenheter från ett familjehem

Fikapauser och bensträckare vid behov och meddelas under kursen. Frågor samlas ihop och besvaras efter paus och i slutet av för- och efter­middag.

Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjäns­tens och sko­lans verksam­heter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompe­tens för att upp­täcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och över­enskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvår­den. 

Lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.Möt Piotr Wysota
Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare. 

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam inom barnpsykiatri samt som psykiatri konsult inom Kriminalvården.

Möt Alexandra Persson 
Specialistsjuksköterska i psykiatri, skolsköterska

Alexandra har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öp­pen som slutenvårdspsykia­tri, samt primärvård.

Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framför allt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck. Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.  

Möt Thomas Ardenfors  
Familjehem, föreläsare, författare

Thomas Ardenfors har varit kontaktfamilj, jour- och familjehem i 27 år. Thomas delar med sig av erfarenheter från de olika typerna av uppdrag. Känslor som det innebär, både av glädje och frustration. Han delar också sina tankar för att förbättra familjehemsvården. Under många år har Thomas fått möjligheten att föreläsa i en mängd olika sammanhang om sin familjs liv som jour- och familjehem och dessutom intervjuats av flera olika tidningar samt medverkat i poddar, radiosändningar och gästat tv-soffor i både större och i mindre tv-kanaler.