.Aktuella utbildningar

26 mars 2024   09.00-16.00

"Om barn och unga med diagnoser och andra problem"

Möt Sara Melin - "Lilla Speedos mamma och Kenth Hedevåg i en intressant utbildning - en utbildningsdag för personal inom socialtjänst, skola, LSS och familjehem

Förmiddag: Sara, är mamma till barn med ADHD, ADD, Tourette, atypisk autism och en släng OCD (tvång) Sara har kämpat "in i kaklet" för att dels förstå sina barn. Men också för att få omgivningen att förstå dem, samt vad de har för behov. Det har varit en tuff men också en otroligt lärorik resa. Sara skulle aldrig haft så många skratt, aldrig slitit mitt hår av förtvivlan och aldrig älskat så om jag inte […]

Eftermiddag: Kent, hur gör vi med dessa barn och ungdomar i skolan? En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Denna föreläsning finns också i digital form. Perfekt att kombinera med medföljande studiematerial för kollegialt lärande.

Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Målgrupp: Familjehem, skolpersonal, socialarbetare, LSS-personal m.fl.

  • 09.00 - 09.15 Start och information
  • 09.15 - 12.00 Sara Melin - Lill Speedos mamma
  • 12.00 - 13.00 Lunch
  • 13.00 - 16.00 Kenth Hedevåg - "När mallen inte stämmer" 

Pris: kostnadsfri utbildning

Familjehemsstiftelsen Skaraborg subventionerar hela kurskostnaden 


17 sep 2024   09.00-15.00

"Barn och ungas väg in i kriminalitet"

 

Möt Piotr Wysota, överläkare i psykiatri/allmänläkare, skolläkare och Jenny Yourstone, fil. dr i psykologi och forskare.  

Förmiddag: Barn och ungas väg in i kriminalitet, möjligheter att förebygga. Vad händer inom kriminalvården. Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare.

Eftermiddag: Om barn och ungas väg in i kriminalitet och hur man kan förebygga detta. Vart man kan se riskfaktorer för våldsbrott som nära relationsvåld och hedersrelaterat våld samt ensamagerande gärningsmän. Jenny Yourstone, som medverkat i flera TV-produktioner, är vår föreläsare i ämnet.

Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Målgrupp: Familjehem, skolpersonal, socialarbetare, LSS-personal m.fl.

  • 09.00 - 09.15 Start och information
  • 09.15 - 12.00 Piotr Wysota
  • 12.00 - 13.00 Lunch
  • 13.00 - 15.00 Jenny Yourstone 

Pris: kostnadsfri utbildning

Familjehemsstiftelsen Skaraborg subventionerar hela kurskostnaden 

Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjäns­tens och sko­lans verksam­heter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompe­tens för att upp­täcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och över­enskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvår­den. 

Lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.

Refam tillhandahåller ingen inspelning av utbildningen i efterhandMöt Piotr Wysota
Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare. 

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam inom barnpsykiatri samt som psykiatri konsult inom Kriminalvården.


Möt Sara Mellin 
Lilla Speedos mamma

Sara, är mamma till barn med ADHD, ADD, Tourette, atypisk autism och en släng OCD (tvång) Jag har kämpat "in i kaklet" för att dels förstå mina barn. Men också för att få omgivningen att förstå dem, samt vad de har för behov. Det har varit en tuff men också en otroligt lärorik resa. Jag skulle aldrig haft så många skratt, aldrig slitit mitt hår av förtvivlan och aldrig älskat så om jag inte […] 
Möt Jenny Youtstone  
 fil. dr i psykologi och forskare

Jenny Yourstone, fil. dr i psykologi, är lektor, forskare och föreläsare. Hon har forskat/forskar om många olika typer av våldsbrott, bland annat hedersvåld, våld i nära relation, kvinnor som begår våldsbrott samt hat mot kvinnor. Hon medverkar i flera TV-produktioner och är en mycket uppskattad föreläsare.

Möt Kenth Hedevåg 

Pedagog och föreläsare

Med lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

Kenth Hedevåg föreläser för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå.