Om Refam / Familjehemsstiftelsen

Refam Utbildning

REFAM utbildning är religiöst och politiskt obunden och bygger på en humanistisk människosyn. Föreläsningarna/utbildningarna genomförs digitalt i realtid via Zoom Cloud Meeting med möjlighet till frågeställningar och diskussioner.

Familjehemsstiftelsen

REFAM Utbildning ägs av Familjehemsstiftelsen Skaraborg vilken drivs utan vinstsyfte för att främja vård och fostran av barn och unga, bl.a. genom att direkt och indirekt stödja personal som arbetar med dessa grupper. Genom god förvaltning av kapital av Familjehemsstiftelsen Skaraborg är utbildningarna subventionerade.

Refam utbildning

Mikael Ericksson

Ordförande i Familjehemsstiftelsen och Refam utbildning. Lång erfarenhet från kommunal verksamhet både som tjänsteman och politiker.

Benny Almgren

Tidigare verksam i Familjehemsstiftelsen som administrativt ansvarig. Arbetar nu med administration i Refam utbildning.

Carina Linder

Sekreterare och ekonomiansvarig i Familjehemsstiftelsen och Refam utbildning. Lång erfarenhet av stiftelsearbete och bokföring.

Michael Nyberg

IT-ansvarig för Familjehemsstiftelsen och Refam utbildning.

Kent Karlsson

Egen företagare och IT-tekniker på Refams utbildningar.

Familjehemsstiftelsen

Förutom Mikael Ericksson och Carina Linder

Marie Yammine

Egen företagare sedan många år. Familjehem med mycket lång erfarenhet av både korta och långa placeringar samt stor kompetens för speciella placeringar.

Susanne Johnsen

Lång erfarenhet inom kommunal sektor är utbildad sjuksköterska i grunden och har jobbat i kommunal regi i många år inom olika områden. Har även haft eget företag som specialiserade sig inom ansökningar till IVO för HVB-hem samt kvalitetssäkringar.

Christel Bergström

Myndighetschef i kommunal verksamhet. Har en lång erfarenhet av olika roller inom socialtjänsten och har bland annat arbetat som avdelningschef inom individ och familjeomsorgen.