.Refams föreläsare

Jenny Yourstone

fil. dr i psykologi, är lektor, forskare och föreläsare

Som tidigare forskningsledare inom Kriminalvården är Jenny Yourstone expert på olika typer av våldsbrott, från våld i nära relation, våldsbejakande extremism till beslutsfattande inom rättsprocessen.

Jenny Yourstone, fil. dr i psykologi, är lektor, forskare och föreläsare. Hon har forskat/forskar om många olika typer av våldsbrott, bland annat hedersvåld, våld i nära relation, kvinnor som begår våldsbrott samt hat mot kvinnor. 

Hon medverkar i flera TV-produktioner och är en mycket uppskattad föreläsare. Hennes intressanta och givande föreläsningar kan anpassas efter kundens önskemål och de är alltid baserade på forskning. 

Piotr Wysota
Överläkare i psykiatri/allmänläkare, skolläkare

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. 

Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam inom barnpsykiatri samt som psykiatri konsult inom Kriminalvården.Sara Mellin
Lilla Speedos mamma

Sara, är mamma till barn med ADHD, ADD, Tourette, atypisk autism och en släng OCD (tvång) Jag har kämpat "in i kaklet" för att dels förstå mina barn. Men också för att få omgivningen att förstå dem, samt vad de har för behov. 

Det har varit en tuff men också en otroligt lärorik resa. Jag skulle aldrig haft så många skratt, aldrig slitit mitt hår av förtvivlan och aldrig älskat så om jag inte […] 

Alexandra Persson
Specialistsjuksköterska i psykiatri, skolsköterska

Alexandra har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öp­pen som slutenvårdspsykia­tri, samt primärvård.

Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framför allt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck. 

Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter. 

Christian Dahlström
Frilansskribent, författare och copywriter

Christian Dahlström är en av landets främsta debattörer inom psykisk ohälsa. Han har skrivit en av de mest sålda svenska böckerna om ångest och depression och driver en av Sveriges största podcast om psykisk ohälsa - "Sinnessjukt" - med över 100 000 nerladdningar varje månad.

Christian medverkar i tv, radio och tidningar om sina egna erfaren­heter och om psykisk ohälsa och samhällsproblem. Christian är specialiserad på depression och ångestsjukdomar men har kunskap inom det mesta som har med psykisk ohälsa att göra, så som olika behandlingsformer, anhörig­aspekter och modern psykiatriforskning.

Med personlig sjukdomserfarenhet och detaljerad kunskap om vetenskapen bakom psykisk ohälsa ger Christian Dahlström en spännande helhetsbild av ett av våra stora sam­hällsproblem.


Christina Högström
Barn- och ungdomspsykiater, egen företagare, konsult/handledare

Christina har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom vård och omsorg. Hon har jobbat heltid inom barn- och ungdomspsykiatrin och hennes specialkompetens är bemötande, behandling och utredning av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, emotionell instabilitet och traumatisering - en riktig expert med lång erfarenhet av att bemöta barn och ungdomar med varierande funktionsnedsättningar.

Christina driver egen barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, där hon erbju­der både barnpsykiatriska utredningar och behandlingar. I sitt arbete erbjuder hon insatser tillsammans med sin vårdhund Bizz. Sedan april 2017 är de ett certifierat vårdhundsteam.

Förutom egen verksamhet arbetar Christina även deltid vid BUP i Halmstad, huvudsakligen med utredningar där man misstänker ADHD. Även här har Bizz uppdrag som vårdhund.

Sofia Nielsen
Specialistsjuksköterska i psykiatri, egen företagare, konsult/handledare

Sofia har genom sitt arbete som psykiatrisjuksköterska och personligt engagemang i Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg stor kunskap kring psykiska ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och Autismspektrumtillstånd.

Sofia är specialist på autism, neuropsykiatriska funktionsvariationer och på förståelse vad ett problemskapande beteende är - hur man kan bemöta ilska, utbrott eller andra affekter med lugn och förståelse. Genom olika uppdrag har Sofia fått inblick om psy­kisk ohälsa både från skolans, socialtjänstens och sjukvårdens värld.

Sofia är grundare till AUTISMiFORM som erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar.

Lisbeth Pipping
Författare, beteendevetare och föreläsare med egna erfarenhet av en tuff uppväxt

Kärlek och stålull är Lisbeth Pippings starka och personliga berättelse om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Boken skildrar en kärlekslös barndom, där omgivningen valde att blunda för misär och vanvård. Men det är också en hoppfull bok om att det trots en svår barndom går att överleva och få ett gott liv.


Thomas Ardenfors
Familjehem, föreläsare, författare

Thomas Ardenfors har varit kontaktfamilj, jour- och familjehem i 27 år. Thomas delar med sig av erfarenheter från de olika typerna av uppdrag. Känslor som det innebär, både av glädje och frustration. Han delar också sina tankar för att förbättra familjehemsvården. 

Under många år har Thomas fått möjligheten att föreläsa i en mängd olika sammanhang om sin familjs liv som jour- och familjehem och dessutom intervjuats av flera olika tidningar samt medverkat i poddar, radiosändningar och gästat tv-soffor i både större och i mindre tv-kanaler.

Peter Almgren
Familjehemskonsulent, pedagog, föreläsare

Peter Almgren har lång bakgrund som pedagog i klasser som haft elever med neuropsykiatriska diagnoser som ADD, ADHD, Autism m fl. Peter har också arbetat som pedagog på institution och varit familjehemskonsulent.

Han har jobbat med flyktingar från Balkankriget och ensam-kommande från Afghanistan och Somalia.

Peter har erfarenhet av flera yrkesområden, bl a sjukvård, industri, handel och företagande.

Kenth Hedevåg
Pedagog, föreläsare

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

Kenth Hedevåg föreläser för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. 

En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå.