.Refams föreläsare

Christian Dahlström
Frilansskribent, författare och copywriter

Christian Dahlström är en av landets främsta debattörer inom psykisk ohälsa. Han har skrivit en av de mest sålda svenska böckerna om ångest och depression och driver en av Sveriges största podcast om psykisk ohälsa - "Sinnessjukt" - med över 100 000 nerladdningar varje månad.

Christian medverkar i tv, radio och tidningar om sina egna erfaren­heter och om psykisk ohälsa och samhällsproblem. Christian är specialiserad på depression och ångestsjukdomar men har kunskap inom det mesta som har med psykisk ohälsa att göra, så som olika behandlingsformer, anhörig­aspekter och modern psykiatriforskning.

Med personlig sjukdomserfarenhet och detaljerad kunskap om vetenskapen bakom psykisk ohälsa ger Christian Dahlström en spännande helhetsbild av ett av våra stora sam­hällsproblem.


Piotr Wysota
Överläkare i psykiatri/allmänläkare

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare.

Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­heti Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.

Piotrs ambitioner är att dela kunskaper och erfarenheter med andra genom att erbjuda utbildningar både inom psykiatriskt och allmänmedicinskt område.Alexandra Persson
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Alexandra har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öppen som slutenvårdspsykiatri, samt primärvård.

Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framförallt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck.

Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.

Christina Högström
Barn- och ungdomspsykiater, egen företagare, konsult/handledare

Christina har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom vård och omsorg. Hon har jobbat heltid inom barn- och ungdomspsykiatrin och hennes specialkompetens är bemötande, behandling och utredning av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, emotionell instabilitet och traumatisering - en riktig expert med lång erfarenhet av att bemöta barn och ungdomar med varierande funktionsnedsättningar.

Christina driver egen barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, där hon erbju­der både barnpsykiatriska utredningar och behandlingar. I sitt arbete erbjuder hon insatser tillsammans med sin vårdhund Bizz. Sedan april 2017 är de ett certifierat vårdhundsteam.

Förutom egen verksamhet arbetar Christina även deltid vid BUP i Halmstad, huvudsakligen med utredningar där man misstänker ADHD. Även här har Bizz uppdrag som vårdhund.

Sofia Nielsen
Specialistsjuksköterska i psykiatri, egen företagare, konsult/handledare

Sofia har genom sitt arbete som psykiatrisjuksköterska och personligt engagemang i Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg stor kunskap kring psykiska ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och Autismspektrumtillstånd.

Sofia är specialist på autism, neuropsykiatriska funktionsvariationer och på förståelse vad ett problemskapande beteende är - hur man kan bemöta ilska, utbrott eller andra affekter med lugn och förståelse. Genom olika uppdrag har Sofia fått inblick om psy­kisk ohälsa både från skolans, socialtjänstens och sjukvårdens värld.

Sofia är grundare till AUTISMiFORM som erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar.

Lisbeth Pipping
Författare, beteendevetare och föreläsare med egna erfarenhet av en tuff uppväxt

Kärlek och stålull är Lisbeth Pippings starka och personliga berättelse om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Boken skildrar en kärlekslös barndom, där omgivningen valde att blunda för misär och vanvård. Men det är också en hoppfull bok om att det trots en svår barndom går att överleva och få ett gott liv.