logo

Utbildningar för bättre liv

REFAM UTBILDNING är en verksamhet som bedrivs utan privata vinstintressen. Vår parroll är "Utbildningar för bättre liv" och vi arrangerar utbildningstillfällen som ett stöd för olika personalkategorier som arbetar med sociala frågor som berör oss alla.

Våra digitala utbildningar ger dig möjlighet till utveckling i jobbet, få information om det senaste inom verksamhetsområdet och en möjlighet till att träffa och utbyta erfarenheter med kolleger som arbetar med samma frågor och problemställningar som du. 
 

Aktuella utbildningar

Utbildnings-
områden

Om Refam utbildning