Utvärdering och presentationsmaterial 

28 mars 2023

Som kursdeltagare vill vi veta vad du tycker - vad är vi bra på - vad vi kan förbättra och om det finns något du saknar?Kontaktuppgifter till Föreläsaren Thomas Ardenfors

Web:  thomasardenfors.se 
Mail: thomas.ardenfors@gmail.com  
Tel: 0707-99 74 74