logo

Om Refam utbildning

REFAM utbildning är religiöst och politiskt obunden och bygger på en humanistisk människosyn.

REFAM utbildning ägs av Familjehemsstiftelsen Skaraborg vilken drivs utan vinstsyfte för att främja vård och fostran av barn och unga, bl.a. genom att direkt och indirekt stödja personal som arbetar med dessa grupper.
 
Kunskaper om psykisk ohälsa måste förbättras och REFAM utbildning är en aktör på marknaden som tillför kunskap som leder till ökad förståelse och bättre insatser för att stödja barn- och ungdomar.

Föreläsningarna/utbildningarna genomförs digitalt i realtid via Zoom Cloud Meeting med möjlighet till frågeställningar och diskussioner.
Föreläsarna sprider kunskap och fakta för att minska fördomar och öka förståelse och kom­petens.

Läs mer om våra utbildningar och föreläsningar >>

Kontakta oss

Adress

REFAM utbildning / Familjehemsstiftelsen
Vältvägen 2
541 38 SKÖVDE
0500-49 41 60

E-post
info@refam.se 

Personliga adresser:
benny.almgren@refam.se  (VD)
roine.norden@refam.se (Ordförande)
mikael.ericksson@refam.se (Marknad)
carina.linder@refam.se (Ekonomi)
michael.nyberg@refam.se (IT)