Aktuella utbildningar

"Om barn och unga med diagnoser och andra problem i skolan"

'Digital Online-utbildning - 24 mars 2024  08.45 - 16.10

Möt Sara Melin - lilla spedos mamma och Kenth Hedevåg i en intressant utbildning - en utbildningsdag för personal inom socialtjänst, skola, LSS och familjehem

Förmiddag: Sara, är mamma till barn med ADHD, ADD, Tourette, atypisk autism och en släng OCD (tvång) Sara har kämpat "in i kaklet" för att dels förstå sina barn. Men också för att få omgivningen att förstå dem, samt vad de har för behov. Det har varit en tuff men också en otroligt lärorik resa. Sara skulle aldrig haft så många skratt, aldrig slitit mitt hår av förtvivlan och aldrig älskat så om jag inte […]

Eftermiddag: Kent, hur gör vi med dessa barn och ungdomar i skolan? En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Denna föreläsning finns också i digital form. Perfekt att kombinera med medföljande studiematerial för kollegialt lärande.

Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Målgrupp: Familjehem, skolpersonal, socialarbetare, LSS-personal m.fl.

  • 09.10 - 09.15 Start och information
  • 09.15 - 12.00 Sara Melin lilla spedos mamma
    xxx mmmm mmmxxx xxxx
  • 12.00 - 13.00 Lunch
  • 13.00 - 16.00 "När mallen inte stämmer" 
    Hur gör vi med dessa barn och ungdomar i skolan? En del har diagnoser som ADHD och inom autrismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. 

Pris: kostnadsfri utbildning

Familjehemsstiftelsen Skaraborg subventionerar hela kurskostnaden 

Fikapauser och bensträckare (se schema)  Frågor samlas ihop och besvaras efter varje del.

Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjäns­tens och sko­lans verksam­heter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompe­tens för att upp­täcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och över­enskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvår­den. 

Lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.Möt Piotr Wysota
Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare. 

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam inom barnpsykiatri samt som psykiatri konsult inom Kriminalvården.


Möt Alexandra Persson 
Specialistsjuksköterska i psykiatri, skolsköterska

Alexandra har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öp­pen som slutenvårdspsykia­tri, samt primärvård.

Möt Peter Almgren  
Pedagog och föreläsare

Peter har lång erfarenhet som pedagog i klasser som haft elever med neuropsykiatriska diagnoser som ADD, ADHD, Autism m fl. Peter har också arbetat som pedagog på institution och varit familjehemskonsulent.

Han har jobbat med flyktingar från Balkankriget och ensam-kommande från Afghanistan och Somalia.

Peter har erfarenhet av flera yrkesområden, bl a sjukvård, industri, handel och företagande.

Möt Kenth Hedevåg 

Pedagog och föreläsare

Med lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

Kenth Hedevåg föreläser för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå.