logo

Föreläsare

Christian Dahlström
Frilansskribent, författare och copywriter

 

Christian Dahlström är en av landets främsta debattörer inom psykisk ohälsa. Han har skrivit en av de mest sålda svenska böckerna om ångest och depression och driver en av Sveriges största podcast om psykisk ohälsa – ”Sinnessjukt” – med över 100 000 nerladdningar varje månad. 
 
Christian medverkar i tv, radio och tidningar om sina egna erfaren­heter och om psykisk ohälsa och samhällsproblem. Christian är specialiserad på depression och ångestsjukdomar men har kunskap inom det mesta som har med psykisk ohälsa att göra, så som olika behandlingsformer, anhörig­aspekter och modern psykiatriforskning.

Med personlig sjukdomserfarenhet och detaljerad kunskap om vetenskapen bakom psykisk ohälsa ger Christian Dahlström en spännande helhetsbild av ett av våra stora sam­hällsproblem. 

Sofia Nielsen
Specialistsjuksköterska i psykiatri, egen företagare, konsult/handledare

 

Sofia har genom sitt arbete som psykiatrisjuksköterska och personligt engagemang i Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg stor kunskap kring psykiska ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och Autismspektrumtillstånd.

Sofia är specialist på autism, neuropsykiatriska funktionsvariationer och på förståelse vad ett problemskapande beteende är - hur man kan bemöta ilska, utbrott eller andra affekter med lugn och förståelse. Genom olika uppdrag har Sofia fått inblick om psy­kisk ohälsa både från skolans, socialtjänstens och sjukvårdens värld.
 
Sofia är grundare till AUTISMiFORM som erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar.

Christina Högström
Barn- och ungdomspsykiater, egen företagare, konsult/handledare 

 

Christina har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom vård och omsorg. Hon har jobbat heltid inom barn- och ungdomspsykiatrin och hennes specialkompetens är bemötande, behandling och utredning av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, emotionell instabilitet och traumatisering – en riktig expert med lång erfarenhet av att bemöta barn och ungdomar med varierande funktionsnedsättningar.
 
Christina driver egen barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, där hon erbju­der både barnpsykiatriska utredningar och behandlingar. I sitt arbete erbjuder hon insatser tillsammans med sin vårdhund Bizz. Sedan april 2017 är de ett certifierat vårdhundsteam. 
Förutom egen verksamhet arbetar Christina även deltid vid BUP i Halmstad, huvudsakligen med utredningar där man misstänker ADHD. Även här har Bizz uppdrag som vårdhund. 

Bernard Taylor
Konsult/handledare

 

Bernard Taylor har sedan mer än 10 år tillbaka utbildad personal i dynamisk konflikthante­ring och etik. Han har skapat ett program för SiS personal och föreläst för många tusen per­soner inom rättspsy­kiatri, psykiatri, socialtjänst m.fl. 
 
Bernard Taylor är leverantör av programmet NPNL (No Power No Lose) till University City Col­lege i Köpenhamn vilket även blivit antagen av Socialstyrelsen i Danmark. 
 
Bernard har utbildat och handlett personal i missbruksfrågor, kristeori, etik och konflikthan­tering inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård.  Med en blandning av erfarenhet, pro­fess­ionalism och sinne för humor ger Bernard före­läsningen det lilla extra.

 

Piotr Wysota
Överläkare i psykiatri/allmänläkare

 

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare.
 
Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­heti Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verksam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.

Piotrs ambitioner är att dela kunskaper och erfarenheter med andra genom att erbjuda     utbildningar både inom psykiatriskt och allmänmedicinskt område.

Alexandra Persson
Specialistsjuksköterska i psykiatri 

 

Alexandra har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öppen som slutenvårdspsykiatri, samt primärvård.

Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framförallt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck.

Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.  

Roine Nordén
Seniorkonsult med mångårig erfarenhet av ledarskap

 

Under sina många år som ledare och chef inom hälso- och sjukvård och socialvård gjorde sig Roine känd som en handlingskraftig, resultatinriktad ledare med förmåga att få saker gjorda.

Med sina mer än 30 års erfarenhet av att jobba med människor och ledarskap har Roine en gedigen kunskap om hur beteenden, värderingar, drivkraft och motivation fungerar i praktiken.Så vad krävs för att bli en modern, framgångsrik ledare.  

För Roine är det hans känsla för strategier och vision, samt att kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Dessutom måste man vara lyhörd kring vad framtiden har att erbjuda.

Benny Almgren
Seniorkonsult. Lång erfarenhet av ledning och planering inom hälso- och sjukvård och socialvård

 

Med praktisk erfarenhet av Downs syndrom, Autism och låg utvecklingsnivå genom yngsta dotterns uppväxt föreläser Benny Almgren om framgångar och svårigheter under barndom, uppväxt och steget in i vuxenlivet.  Familjens outtröttliga envishet att göra det bästa som går av de möjligheter som finns till buds.

Autism påverkar det sociala samspelet och orsakar kommunikativa svårigheter. Några autister pratar inte alls, även om vissa av dem ändå kan uttrycka sig i skrift. Typiskt för många autister är också att de tenderar att utveckla särskilda vanor, sysselsättningar med repetitiva inslag. Lyssna till en spännande berättelse om dotterns  livsresa från spädbarn till ung kvinna.

Carina Linder
Egen företagare, konsult, ekonom

 

Carina Linder driver bokföringsfirman Kontrollremsan AB med 7 anställda och kontor i Skövde och Lidköping.

Kontrollremsan är en professionell, hängiven och ambitiös redovis­ningsbyrå som tar hand om din redovisning på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontrollremsan sköter allt som rör administration, ekonomi och skattefrågor i mindre och medelstora företag. Bokföring handlar om att hantera ekonomi i en firma, en verksamhet, ett projekt m.m. Detta innebär först och främst räkenskap, men också budgetläggning, lån, investe­ringar, aktier, etc.