logo

Anmälan kostnadsfri On-lineutbildning 201013

ANNMÄLAN ÄR STÄNGD !!

En utbildning för bättre liv
- om psykisk ohälsa hos barn och unga

Datum: tisdag 13 oktober 2020,
Tid: 09-00 - 16.00
Arrangör: Refam utbildning
Teknik:Zoom Cloud Meeting

Den 12 oktober kommer du få instruktioner på mail hur du kan delta i utbildningen.

Bokningsvillkor

Vid avbokning, som skall göras via mail och bekräftas genom e-post, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast 30 dagar före kursdatum.
Vid senare avbokning debiteras 100% av kursavgiften. (gäller inte utbildningen 201013 som är kostnadsfri)
Bokar du dig senare än 30 dagar före kursstart finns ingen möjlighet att avboka.
Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du överlåta din plats åt en kollega.
Betalning sker mot faktura. Fakturering sker en månad före kurs och fakturaavgiften skall vara Refam AB tillhanda en vecka före kurstillfället