logo

Aktuella utbildningar

En utbildning för bättre liv - om psykisk ohälsa hos barn och unga

On-line 2021-10-05 och 2021-10-19
 

Tid dag 1: tisdag 5 oktober, kl. 09-00 - 12.00
Tid dag 2: tisdag 19 oktoberj, kl. 09-00 - 12.00
Teknik: Zoom Cloud Meeting
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 995 kr (exkl. moms) 
Ord. pris 2.995 men Familjehemsstiftelsen Skaraborg har ökat subventionen till 2.000 kr per deltagare 

Sista anmälningsdag: 4 oktober 2021

BESKRIVNING
Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och unga vuxna under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjänstens och sko­lans verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och överenskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården. 

Lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.

Möt Piotr Wysota Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare
Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verk­sam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.
 
Möt Alexandra Persson Specialistsjuksköterska i psykiatri och skolsköterska har med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öppen som slutenvårdspsykiatri, samt primärvård. Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framförallt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck. Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.