logo

Aktuella utbildningar

Utbildning 1:
En utbildning för bättre liv - om psykisk ohälsa hos barn och unga

Malmö 2019-10-08

Tid: tisdag 8 oktober 2019, kl. 09-00 - 16.00
Plats: Elite Hotel Savoy
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 1.200 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 22 september 2019

Behov av övernattning: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, 201 80 Malmö Tel: 040-664 48 40

Växjö 2019-11-21

Tid: torsdag 21 november 2019, kl. 09-00 - 16.00
Plats: Elite Park Hotell, 
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 1.200 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 1 november 2019

Behov av övernattning: Elite Park Hotell, Västra Esplanaden 10 - 14, 35231 Växjö Tel: 0470-702200

Stockholm 2019-12-03

Tid: tisdag 3 december 2019, kl. 09-00 - 16.00
Plats: Scandic Grand Central 
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 1.200 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 19 november 2019

Behov av övernattning: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, 11120 Stockholm Tel: 08-512 520 00

BESKRIVNING
Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjänstens och sko­lans verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och överenskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården. 

Kom och lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.

Möt Christian Dahlström, en av landets främsta debattörer inom psykisk ohälsa. Christian har personlig sjukdomserfarenhet och stor kunskap om vetenskapen bakom psykisk ohälsa och kan ge en helhetsbild av ett av våra stora samhällsproblem. Christian Dahlström är en av landets främsta debattörer inom psykisk ohälsa. Han har skrivit en av de mest sålda svenska böckerna om ångest och depression och driver en av Sveriges största podcast om psykisk ohälsa – ”Sinnessjukt” – med över 100 000 nerladdningar varje månad. Han är författare, har medverkat i tv, radio och tidningar och är specialiserad på depression och ångestsjukdomar.
 
Christina Högström Barn- och ungdomspsykiater och Sofia Nielsen specialistsjuksköterska i psykiatri och specia­list­utbildad i funktionshinderproblematik. Att uppmärksamma tidiga tecken på psykisk ohälsa är viktigt för att kunna ge tidiga insatser. Förutsättningarna för tidig upptäckt är dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling. Möt riktiga experter med lång erfarenhet av att bemöta barn och ungdomar med varierande psykisk ohälsa och funktions­nedsättningar.

Utbildning 2:
Ohälsa hos ungdomar och unga vuxna - Praktiska tips och verktyg av psykiatrikern  

Vara 2019-10-15

Tid: tisdag 15 oktober 2019, kl. 09-00 - 16.00
Plats: Vara konserthus
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 1.200 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 26 september 2019

Behov av övernattning: Hotell Grepen, Olovsgatan 2,
534 30 Vara. Tel: 0512-33170

Örebro 2019-11-19

Tid: tisdag 19 november 2019, kl. 09-00 - 16.00
Plats: Elite stora hotellet Örebro
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 1.200 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 29 oktober 2019

Behov av övernattning: Elite stora hotellet Örebro, Drottninggatan 1, 702 10 Örebro. Tel: 019-156900

BESKRIVNING
Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och unga vuxna under flera år, allt fler mår dåligt, får antide­pressiva lä­kemedel och vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Inom LSS, socialtjänstens och sko­lans verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver utarbeta rutiner för och överenskom­mel­ser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården. 

Kom och lyssna på några av Sveriges främsta föreläsare på området.

Möt Piotr Wysota Överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin
Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verk­sam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.
 
Möt Alexandra Persson Specialistsjuksköterska i psykiatrihar med fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad och behandling till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar inom såväl öppen som slutenvårdspsykiatri, samt primärvård. Alexandra har arbetat större delen av yrkeslivet i Stockholm där främst på St Görans sjukhus med framförallt unga vuxna med komplexa vårdbehov och neuropsykiatriska diagnoser. Hon har ett genuint intresse att dela med sig av sina erfarenheter vilket blir en föreläsning som garanterat lämnar starkt avtryck. Med personlig inlevelse och målande beskrivningar delar Alexandra med sig av sina erfarenheter.  

Utbildning 3:
En utbildning i Dynamisk konflikthantering

Vara konserthus 2019-10-29

Tid: tisdag 29 oktober 2019, kl. 13.00 - 16.30
Plats: Vara konserthus Allegatan 49, 5343 31 Vara
Pedagogik: Föreläsningar varierat med exempel
Pris: 900 kr exkl. moms (inklusive lunch, kaffe fm och em.)
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019

BESKRIVNING
Mellanmänskliga konflikter är ofrånkomliga i arbets- och privatliv. Genom relevant konflikt­teori och konkreta exempel bidrar föreläsningen till en ökad förståelse för kon­flikters upp­komst, dynamik och hantering. Föreläsaren presenterar metoder för att såväl förebygga de­struktiva konflikter som för att hantera motsättningar på ett kon­struktivt sätt.
Reflektioner över moraliska aspekter. Möten med människor i svåra situationer. Hur livet pendlar mellan hopp och förtvivlan. Vad kan jag göra och hur tänker jag.. 

Kom och lyssna på en av Sveriges främsta föreläsare på området.

Möt Bernard Taylor som sedan mer än 15 år tillbaka har utbildad personal i dynamisk kon­flikthante­ring och etik. Han har skapat ett program för SiS personal och föreläst för många tusen per­soner inom rättspsy­kiatri, psykiatri, socialtjänst m.fl. 
 
Bernard Taylor är leverantör av programmet NPNL (No Power No Lose) till University City Col­lege i Köpenhamn vilket även blivit antagen av Socialstyrelsen i Danmark. 
 
Bernard har utbildat och handlett personal i missbruksfrågor, kristeori, etik och kon­flikthan­tering inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård.  Med en blandning av erfarenhet, pro­fess­ionalism och sinne för humor ger Bernard före­läsningen det lilla extra.